Najčešća pitanja roditelja o
Otto Krake

 • Svaki početak je lagan

 • Kada bi dijete moglo početi učiti njemački jezik?
 • Čuli smo da Otto Krake metoda uči djecu na prirodan način. Što to znači?
 • Što je Otto Krake metoda i zašto je izabrati za svoje dijete?
 • Što je ustvari pozadinsko slušanje audio materijala kod kuće i što će moje dijete s tim postići?
 • Zašto je pozadinsko slušanje toliko uspješno?
 • Kada će se moći vidjeti rezultati?
 • Nastava

 • Je li nastava dva puta tjedno dovoljna?
 • Odvija li se nastava isključivo na njemačkom jeziku?
 • Trebaju li roditelji znati njemački?
 • Kada je pravo vrijeme da djeca počnu učiti gramatiku njemačkog na sustavan način?
 • Upis

 • S kojim bi Otto Krake programom moje dijete moglo započeti?
 • Moje dijete je već učilo njemački jezik i ima predznanje?
 • Kako se mogu upisati u Otto Krake?